Pāriet uz saturu

#1 Idejas paraugs

Iesūtiet idejas paraugu

Skaidrs idejas un dizaina apraksts pat parauga līmenī palīdzēs pēc iespējas raitāk uzsākt izgatavošanas procesu.

No Jums nepieciešams tikai:
- dizains
- novietojuma apraksts


Jebkāds papildus uzskates materiāls palīdzēs izpildīt Jūsu pasūtījumu atbilstoši vēlamajam rezultātam.

SAZINāties

#2 Termiņš

Norādiet termiņu

Mums ir būtisks izpildes termiņš, lai rēķinātos kā Jūsu, tā arī savā pusē ar pasūtījumu procesiem. Pielāgosim izpildi prioritāri! Ja tomēr Jums nav konkrēta termiņa, kurā jāiekļaujas, norādiet aptuveno vai maksimālo termiņu, kas būs ērts tieši Jums!

SAZINĀties

#3 Apjoms

Norādiet pasūtījuma apjomu

Lai mēs spētu Jums sniegt pēc iespējas precīzākas izmaksas un termiņus, norādiet nepieciešamo pasūtījuma apjomu. Ja nav skaidrs precīzs skaits, norādiet aptuveno.
Sākot ar 1 vienību neierobežotā daudzumā!

Lielāks apjoms - lielākas atlaides!

Sazināties